Spre Miazanoapte / Irina Silivestru
05.03.2020 - 31.03.2020

S P R E  M I A Z Ă N O A P T E

Spre miazănoapte (spre Nord) albastrul este omniprezent. Povestea lucrărilor mele de ceramică începe aici,  într-un spaţiu creat de mine – un loc împădurit şi sălbatic.

„Spre miazănoapte” cuprinde o serie de lucrări ce vorbesc despre atracţia mea pentru frumuseţea naturii şi pentru albastru…

Prin mărăcini, frăguţe şi ferigi se ivesc pupeze, mierle, coţofene, cuci, iepuri, fazani şi potârnichi… Este un loc din natură care abundă de viaţă şi forme.

Desenele simple, stilizate prezintă fragilitatea şi frumuseţea acestor fiinţe monocrome – o pupăză în copac, o mierlă într-un mărăcine, un iepure care aleargă.

La capătul acestui drum vizual, presărat de albastru, am găsit o bucurie simplă şi am identificat în mine scânteia de mister ce se găseşte şi în copaci, şi în plante, şi în animale…