Dragos Patrascu

nascut: 12.09.1954

Studii:

Academia de Arte „G. Enescu”, Facultatea de Arte plastice, decorative și design – laşi.

Activitate:

Conferenţiar universitar doctor – catedra de grafică a Universităţii de Arte „G. Enescu” – laşi; 2004- susţinerea doctoratului cu tema: „Filosofia artei în concepţia lui ARTHURO DANTO”; 2005 – obţinerea titlului de doctor la Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie – laşi, specialitatea – Estetică; Lucrează şi trăieşte în IAŞI, ROMÂNIA.

 

Activitate artistică:

Membru titular al U.A.P. din România, filiala laşi, din anul 1990;

 

Expoziţii personale:

1979       – Galeriile revistei Cronica – Iaşi – Expoziţia „Trei Absolvenţi”

1980       – Galeriile revistei Cronica – Iaşi

1984       – Galeiile „Cupola” – Iaşi

1987       – Galeriile „Cupola” – Expoziţie de grafică de carte – laşi

1992       – Galeriile „Thalheim bei Wels” – Austria

1994       – Galeriile „Thalheim bei Wels” – Austria

1995       – Galeriile de Artă „N. Tonitza” – Bârlad 1997       – Galeriile „Centrului Cultural Român” – Paris 1998       – Galeriile „Centrului Cultural Român” – Veneţia

– Galeriile „Casa Artiştilor” – Haifa – Israel

– Galeriile „Pkollo Gallerie Correr” – Veneţia

2002       – Galeriile „Traunufer Arkade” – Wels – Austria

– iunie-iulie. Galeriile „G. Petraşcu” – Muzeul de Artă din Tecuci – Expoziţia „Marcel Chirnoaga, Dragoş Pătraşcu”

– octombrie, noiembrie, Paris-Viena (Centrele Culturale Româneşti) – Expoziţia „Note des linie”

– Expoziţie personală deschisă în Sala Oglinzilor din Primăria Vatra Dornei, la invitaţia Congresului Mondial al Românilor

2004       – octombrie – galeriile de artă „Ateneul Tătăraşi”, cu ocazia inaugurării galeriilor de artă

2007       – octombrie – Reconstituri, expoziţie personală. Galeriile de artă Racine 7, Rue de Preuilly 89000, Auxere, Franţa

– mai, iunie – „Expoziţia de pe gard” – Expoziţie cuprinzând 20 de printuri de mari dimensiuni după lucrări personale

– septembrie, octombrie – „Note despre linie”. Galeriile ICR, Bucureşti. Proiect naţional realizate în parteneriat cu instituţii şi galerii de artă româneşti

1996       – „Artă erotică”, ed. I – Galeriile Cupola – laşi, expoziţie naţională

1999       – „Artă erotică”, ed. II – Galeriile Cupola – laşi

2006       – 1/15 iunie – „Erotica”, ediţia a III-a. Galeria „N. Tonitza”, Iaşi. Curator şi iniţiator proiect, în colaborare cu UAPR Iaşi, la care au luat parte 30 de artişti. Participare personală cu o instalaţie: fotografie, asamblaje, ready-made

2007       – 1/30 martie – Curatorul Expoziţiei de gravură „Marcel Chirnoagă”, Galeriile de Artă „Dana” laşi

– 1/30 mai – „La început a fost desenul”, proiect curatorial în parteneriat cu Galeriile de Artă „Dana” Iaşi şi UAPR, filiala Iaşi. Cu participarea a 7 artişti reprezentativi români din Bucureşti, Iaşi. Arad, Timişoara. Participare personală cu 3 lucrări, desene pe pânză. Catalog on-line: www.danagallery.ro

– 1/15 iunie – Curatorul Expoziţiei Naţionale „Erotica”, ediţia a IV-a, Galeriile „N. Tonitza”, Iaşi

2008       – 28 mai – 22 iunie – Organizatorul expoziţiei comemorative itinerante „In Memoriam Marcel Chirnoagă”, galeriile de artă „Ateneul Tataraşi”

2008       – 25 iunie -1 iulie – Galeriile de Artă Bârlad, „In Memoriam Marcel Chirnoagă”

2008       – iulie – Muzeul Judeţean Vaslui, expoziţia a cuprins 20 de lucrări „Marcel Chirnoagă” din colecţia muzeului şi 20 de lucrări din creaţia a 6 graficieni români contemporani

2009       -1/30 mai – Curatorul Expoziţiei Naţionale „Erotica”, ediţia a V-a, Galeriile ,, N.Tonitza”, Galeria Moldova Mall, Galeria Cupola din Iaşi, în parteneriat cu UAPR Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi. Participare personală cu 32 de desene

2010       – noiembrie-februarie – Meeting Point Arad Biennial, „Bienala Internaţională de Artă”, Arad. Expoziţie itinerantă Arad, Pecs (Ungaria), Pilzen (Cehia), Osijek (Croaţia)

– 1/30 mai – Curatorul Salonului Național de Desen, Galeriile „N. Tonitza”, Cupola, Moldova Mall Iași, în parteneriat cu UAPR filiala Iași, Primăria Municipiului Iași. Participare personală cu o instalaţie: desene cu obiecte, asamblaje

– 1/30 octombrie – Curatorul salonului naţional „Erotica”, ed. a VI-a, Galeriile Cupola, „N.Tonitza”, Moldova Mall, Iaşi în parteneriat cu UAPR, filiala Iaşi. Primăria municipiului Iaşi. Universitatea de Artă – Iaşi

2011       – 1/30 mai – Curatorul salonului naţional „Erotica”, ed. a VII-a Galeriile de arta „Dana”, „N. Tonitza”, „Cupola”, Iaşi. În parteneriat cu UAPR, filiala Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi şi Universitatea

de Arte, Iaşi. Participare personală cu trei desene pe pânză (120/110 cm) şi o instalaţie

2011       – octombrie – Curatorul „Salonului de desen”, ed. a II-a. Galeriile de artă „Cupola” şi „ N. Tonitza” – Iaşi în parteneriat cu UAPR, filiala Iași. Primăria municipiului laşi, Universitatea de Artă – Iaşi.

 

Expoziţii internaţionale:

 

1988       – „Artă românească contemporană” – Moscova

1988       – „Expoziţie internaţională de miniatură”, Toronto – Canada

1988       – Expoziţie internaţională „INTERGRAFIK”, Berlin

1996       – „Bienala de grafică”, Gyor – Ungaria

1996       – „Grafică românească contemporană” – Centrul Cultural Român – Paris

– „APT ADDICTON”, Palasso Carrer – Veneţia

– „Artă ieşeană contemporană” – Poiters – Franţa

– „Artă românească contemporană” – Sao Paolo – Brazilia

2000       – „Trei generaţii” – Marcel Chirnoagă, Dragoş Pătraşcu, Tudor Pătraşcu, Centrul Cultural Român Veneţia

– „22 Măşti” – Artişti din România – Palasso Correr – Veneţia

2002       – „Grafică românească” – Centrul Cultural Român – Paris

2002       – „Zilele culturii ieşene” – Centrele Culturale Româneşti din Budapesta şi Viena

2007, 2009 – Bienala internaţională de artă Meeting Point, Arad (expoziţie itinerantă – România, Ungaria, Cehia, Croaţia)

 

Expoziţii naţionale, colective şl de grup:

 

1980 – 2012 – participări la toate saloanele anuale ale UAP, filiala laşi

1980,1982,1984,1986,1988 – participări la saloanele republicane – „Bienala de grafică” – Sala „Dalles” Bucureşti

1990       – „Artă contemporană ieşeană” – Muzeul de artă Chişinău

– „Nudul în arta plastică ieşeană” – Muzeul de artă – Iaşi

1993       – „Portretul – ipostaze contemporane” – Muzeul de artă – Iaşi

– „Salonul Naţional de grafică” – Muzeul de artă – Galaţi

– „Artă ieşeană contemporană” – Poitiers – Franţa

– Târgul Internaţional de Artă – „TIAV 98” – Muzeul Naţional de Artă – Bucureşti

– „Grafică românească contemporană” – Galeriile „Simeza” – Bucureşti

– „Salonul bienal naţional de desen” – Galeriile de artă – Arad

1999       – „12 artişti ieşeni” – Cluj-Napoca, galeriile de artă ale UAP

– „Bienala artelor – ION ANDREESCU” – Galeriile de artă – Buzău

– Expoziţie de grup – galeriile „Rotonda1” – Iaşi

2001       – Târgul Internaţional de Artă – „TIAV 2001” – Bucureşti, GaleriileTeatrului Naţional

– Saloanele Moldovei – Bacău, Chişinău – Muzeul de Artă

– Expoziţie republicană de artă-sală „ARTEXPO” – Bucureşti

– „Trei generaţii”- M. Chirnoagă, Dan Erceanu, D. Pătraşcu – Galeriile „Gh. Asachi” – Palatul Culturii – Iaşi

– „15 artişti ieşeni” – Galeriile „Apollo” – Bucureşti

– Expoziţie de grup – Muzeul de Arte – Bacău

2002       – „Saloanele Moldovei” – Bacău, Chişinău – Muzeul de artă

– „Bienala artelor – ION ANDREESCU” – Galeriile de artă – Buzău, expoziţie naţională

– „Pur şi simplu, fabulos” – Galeriile „IULIUS MALL” – Iaşi, (Dragoș Pătrașcu – Constantin Tofan)

2003       – „Artişti ieşeni contemporani” – Muzeul de artă – Constanţa

– Expoziţia profesorilor de la Universitatea de Artă – Iaşi. Galeriile „Rotonda” – Iaşi

– „Amprente” – Galeriile „Cupola” – Iaşi

2004       – „SaloaneleMoldovei” – Bacău, Chişinău – Muzeul de artă

2005       – „Autoportretul în arta plastică Ieşeană” – Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, Curator – Benoite Vitse

– „Artişti ieşeni contemporani”. Galeriile de arta Bistriţa

– iunie – „Noua dezordine amoroasă”, expoziţie de grup – Galeriile „Cupola” – Iaşi

2006,2007,2008,2010,2011 – Salonul „ARTIS”, patronat de UAP, World Trade Center – Iaşi 2006 -1/30 aprilie – „NUDUL în arta ieşeană contemporană”. Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, Curator – Benoite Vitse

2007       – „Confluenţe” – Galeriile „N. Tonitza”, Iaşi

2007       – „ La început a fost desenul” – expoziţie naţională. Galeriile „Dana”, Iaşi

– „ Oraşul” – Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, Curator Benoite Vitse

– 1/30 aprilie – „Albastru”, expoziţie de grup. Curator Benoit Vitse, Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi

2008       – „Artişti ieşeni contemporani” – Galeriile „Senso”, Bucureşti

– Expoziţie de grup – Galeriile „Baekero”, Iaşi

– mai/iunie – „In Memoriam Marcel Chirnoagă” – Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi. Muzeul judeţean Vaslui, Galeriile de artă „N. Tonitza”, Bârlad

– Expoziţia „13” – Galeriile de Artă „N. Tonitza”, Iaşi

– iunie/iulie – Expoziţie de grup, Galeriile Centrului Rezidenţial Pallas, Iaşi;

2009       – Zilele Universităţii „George Enescu” Iaşi, Galeriile „Cupola”, Iaşi

– „Conexiuni”- Galeriile de Artă „N. Tonitza”, Iaşi

– „Zoon Politikon”, expoziţie naţională. Galeriile de Artă Focşani, sub egida Consiliului Judeţean Vrancea, Curatori: Alexandra Titu şi Constantin Prut

– februarie/martie. Galeriile Centrului Artistic Baia Mare, expoziţie de grafică românească contemporană

– „INVENTICA – Expoziţie internaţională a creativităţii şi inovării”, Galeriile „Aparte”, Iaşi

– „Salonul Naţional de Desen”, Galeriile „Cupola” şi „N. Tonitza”, Iaşi

– „Maeştrii de ieri şi de azi”. Expoziţie dedicată aniversării a 150 de ani de învăţământ artistic la Iaşi și înfiinţării primei Pinacoteci Naţionale a Şcolii de Arte Frumoase, Galeria de artă „Dana”, Iaşi; Catalog on-line pe www.danagallery.ro

2010       – „Interferenţe artistice”. Galeriile „N. Tonitza” şi „Cupola”, Iaşi

– „Cuvintele liniei”. Galeriile Primăriei municipiului Paşcani în parteneriat cu UAP, filiala Iaşi şi Primăria Paşcani

2011       – „Transparenţa valorii, dincolo de formă şi culoare”. Galeriile Primăriei municipiului Paşcani, în parteneriat UAP, filiala Iaşi şi Primăria Paşcani

– „EUROPEAN ART EXHIBITION”, sub egida EUROINVENT, Muzeul Unirii, Iaşi

– „Tabăra naţională de creaţie – Bucium, Iaşi”. Galeriile Moldova Mall, Iaşi

– „PRO RURALIS”, Galeriile „Cupola”, Iaşi

– decembrie/ianuarie, „Anuala de pictură, grafică şi sculptură”, ed. a VII-a, Muzeul de arte vizuale Roman

– noiembrie – „Sinteze contemporane – arta românească”,expoziţie naţională. Sala „Brâncuşi”, Palatul Parlamentului – Bucureşti

– octombrie – „Salonul Naţional de Grafică”, Galeriile „Căminul Artei”, „Simeza”, Bucureşti

– decembrie – „Salonul Naţional de Grafică”, Galeriile „Dana”, Iaşi

2012       – „Ritmuri atemporale”. Festivalul internaţional „Artă şi tradiţie în Europa”, Galeriile „Cupola”, Iaşi

– martie – „CORP 2012”, Galeriile „Căminul Artei”, Bucureşti

– aprilie – „CORP 2012”, Galeriile de artă Focşani.

 

 

Lucrări cu drept de proprietate artistică:

 

2007 – Lucrare monumentală parietală, 200 m2, Club Motor, Iaşi. Tehnica ready-made, asamblaje, desene, instalaţii. Lucrare cu drept de propritate intelectuală, realizată prin contract cu patronatul clubului.

 

Activitate socială:

 

1992-1997 – Preşedintele U.A.P., filiala Iaşi; Membru în Consiliul Naţional al U.A.P. din România din 2000 și până în prezent; Membru în Consiliul de Conducere al U.A.P. Iaşi din 1997 şi până în prezent; Membru onorific al Consiliului Mondial Român cu sediul în Atlanta, Georgia (SUA) pentru merite deosebite în susţinerea artei şi culturii româneşti; Membru în Consiliile de Jurizare al Saloanelor anuale ale U. A.P., filiala Iaşi cât şi al Saloanelor naţionale de grafică.

 

Premii:

 

1979 – Premiul I la „Expoziţia Tineretului”, Galeriile Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti

1986 – Premiul revistei „Cronica” pentru afirmare tn creaţia artistică

1986 – Premiul Editurii „Junimea” pentru cea mai frumoasă carte pentru copii editată în 1986

1990 – Premiul revistei „Cronica” pentru afirmare tn creaţia plastică

1999 – Premiul U.A.P. Iaşi pentru grafică

2000 – mai – Premiul pentru grafică la bienala de artă „Ion Andreescu” din Buzău

– Premiul pentru grafică. Saloanele Moldovei, Bacău, Chişinău, ed.a II-a

– Premiul „V. Pogor” acordat de Primăria Municipiului Iaşi pentru activitate artistică

– Medalia „Teiul de aur” – Ipoteşti, pentru ilustrarea operei eminesciene

2004       – Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat de Preşedinţia României pentru întreaga activitate artistică

2005       – Premiul U.A.P. pentru instalaţia „Gemenele” la Salonul U.A.P. Îaşi

2007       – Premiul de Excelenţă pentru expoziţiile din străinătate la Salonul „ARTIS”, Iaşi

– Premiul de Excelenţă pentru activitate expoziţională internaţională. Salonul „ARTIS”, UAPR, Iaşi

– Premiul pentru expoziţia „Erotica” din 2007, Salonul „ARTIS”, UAPR, Iaşi.

2009,2011 – Medalie de Aur pentru creaţie artistică, în cadrul Săptămânii Europene, „Creativitate şi Inovaţie”, sub egida EUROINVENT, Expoziţia Artiştilor Plastici Ieşeni, Galeria „ ApArte”, Iaşi (Gold Medal in Creativity and Innovation week)

2009       – 23 ianuarie – Diplomă de Onoare: „Personalitatea culturală a anului pentru influenţa remarcabilă în grafica şi estetica românească”. Gala PD-L „Reunim valori!”

2010       – „Diplomă de Excelenţă pentru întreaga activitate artistică”. Salonul „ARTIS”, UAPR, Iaşi

2012       – martie – Premiul pentru grafică la Expoziţia „Ritmuri atemporale” din cadrul Festivalului Internaţional „Artă şi tradiţie în Europa”, ed. a III-a. Galeriile „Cupola”, Iaşi

 

Lucrări teoretice publicate:

 

2005 – Estetica analitică – ARTHUR DANTO, editura ARTES, Iaşi

2005 – Sfârşitul artei – sensuri contemporane din volumul Moartea artei? Interogaţii privind statutul operei de artă în contemporaneitate, editura ARTES, Iaşi

2009 – Actualitatea esteticii Kantiene din volumul Arta şi publicul nou – editura ARTES, Iaşi.

 

Lucrări în colecţii de stat:

Muzeul de Artă – Iaşi

Muzeul de Artă – Bârlad

Muzeul de Artă – Vaslui.

Lucrări în colecţii particulare: România, Canada, SUA, Franţa, Germania, Suedia, Olanda, Italia, Grecia, Israel, Austria, Ungaria, Anglia, Elveţia, Noua Zeelandă, Rusia.

Ilustraţie de carte, lucrări monumentale, scenografie: Ilustraţii și coperţi de carte la 28 de volume de versuri şi proză; Pictură monumentală, complexul sportiv din Thalheim bei Wels, Austria; 2001 – Lucrare monumentală (200 m2), Club Motor, Iaşi; 2004 – mai – scenografie – show Irina Schrotter,Teatrul Naţional, Bucureşti; 2005 – iunie – scenografie – „Şampanie roz”, după S. Beckett, regia Dumitriana Condurache, „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi;

2007 – Lucrare monumentală (250 m2), Club Motor, Iaşi.