Finit – Infinit / Andreea Zahn
15.06.2017 - 20.06.2017

Atunci când forma finită se poate multiplica la infinit, atunci când Divinul este aici si pretutindeni, atunci când noi ca forme finite trăim cu sufletul infinitul Divinităţii.

Geometria sacră ca expresie a Divinităţii în arta islamică şi cea românească a fost inspiraţia care a stat la baza proiectului “Finit – Infinit”, o colecţie de eşarfe, respectiv marame de mătase naturală, imprimate manual prin tehnica batik.

Geometria islamică este fundamentată pe construirea şi divizarea cercului, cercul fiind simbolul eternităţii, simbolul pentru „origine” și „sfârşit”. Din cerc şi în cerc iau naștere toate poligoanele: hexagonul ca simbol al raiului, triunghiul ca simbol al conștiinței umane și pătratul ca simbol al maternității și pământului. În tradiţia românească, cercul apare ca un simbol solar şi se regăseşte în toate ariile creaţiei ţăranului român.

Numele “Finit-Infinit” pleacă de la simbolistica geometriei islamice, artă străveche bazată pe principiile geometriei sacre prin care divinul se materializează în forme fizice accesibile. Compozițiile geometrice cu forme finite pot fi extinse la infinit, fiind interpretate ca o reflexie a infinității lui Dumnezeu. ”Finit-Infinit” poartă cu sine finitul formelor geomtrice văzute ca limitarea noastră fizică și infinita posibilitate de combinare și extindere a acestor geometrii văzută ca infinita noastră dragoste, gândire și spiritualitate.

Colecţiile “Portal oriental” şi „Porţi româneşti” au avut la bază portalul ca pretext interpretativ. Porţile templelor, bisericilor, moscheilor iau cel mai adesea forma portalului cu arcade, în timp ce porţile gospodăriilor româneşti se remarcă prin bogate ornamente crestate în lemn. Trecerea prin poartă este, în sens simbolic, o trecere de la profan la sacru, de la material la spiritual. Trecerea porţii înseamnă intrarea sub protecţia unui spaţiu ferit de cele rele.

În colecţia “The Breath of the Compassionate” sau “Respiraţia Divinităţii” regăsim principiul creaţiei perfect transpus în modelul geometric bazat pe complementaritatea celor două octogoane. Acest tandem ritmic de inspiraţie şi expiraţie este pricipiul construirii Universului şi al vieţii de zi cu zi.

Divinitatea este în acelaşi timp absolută şi infinită, sursa tuturor fiinţelor vii, a conştiinţei şi a vieţii. Ea însăşi înaintea formei, vorbeşte omenirii prin forme finite, care deşi sunt în exterior limitate, se deschid în interior către infinit. Prin revelaţia cuvântului sau a logosului iau naştere sacrele tradiţii, care chiar dacă sunt diferite la suprafaţă, sunt unite lăuntric într-un centru care transcende toate formele. Ele sunt, orişicum, legătura de la periferie la centru, de la relativ la absolut, de la finit la infinit, de la multiplicitate la unitate. / ANDREEA ZAHN

………………………………………………………..

În toamna anului 2015, Andreea  Zahn,  absolventă a Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, şi-a îndreptat paşii cu îndrăzneală şi speranţă,  către examenul de admitere la studiile masterale ale Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design.

Inspirată fiind de manuscrisul Reginei Maria numit ,,Cartea cântărilor’’, de arta islamică şi de tehnica  rezervării cu ceară pe mătase naturală, Andreea  Zahn a întreprins o cercetare complexă  teoretică şi practică, pe aceste direcţii. În acest sens, şi-a completat cunoştinţele referitoare la geometria islamică, practicând cursul Art of Islamic Pattern, organizat la Londra, în vara anului 2015.  Astfel a construit pe parcursul celor doi ani de studii,  proiectul masteral  FINIT –INFINIT alcătuit din  trei colecţii de eşarfe  din mătase naturală  care au ca bază documentară  arta islamică, arta populară românească  şi arta batik. Cromatica, repertoriul formal, nobleţea şi eleganţa  suportului imprimat, transferă privitorul într-un spaţiu sacru dominat de simbolul  Floarea Vieţii.  Cercul, forma geometrică dominantă a întregului proiect, exprimă metaforic eternitatea, fiind „părintele” tuturor poligoanelor, dar şi simbolul pentru „origine” şi  „sfârşit”. ”Finit-Infinit” cuprinde materie şi spirit, reprezentate prin prezenţa formelor geometrice  văzute fie ca zonă a limitelor noastre fizice, fie ca spaţiu al  iubirii şi evoluţiei spirituale.

Prima colecţie numită Portal oriental sugerează intrarea în spaţiul sfânt al  unui  templu islamic  imaginar. Geometria şi  paleta cromatică atent selectate, fac o posibilă trimitere, prin dinamica compoziţională şi strălucirea culorilor, la  luxuriantele arabescuri şi vitralii islamice, invocând frumuseţea vieţii creată de Dumnezeu.

Cromatica sobră a celei de-a doua colecţii, numită Porţi româneşti, ne invită în spaţiul sacru al familiei româneşti  tradiţionale, mai precis,  în zona crestăturilor în lemn.

“The Breath of the Compassionate” este denumirea   ultimei colecţii.  Modelul decorativ reprezentat  în acest caz  este format din două octogoane complementare, simbolizând  expiraţia şi inspiraţia divină.

Pentru realizarea celor trei colecţii Andreea Zahn a aplicat specatculoasa tehnică batik, considerată de majoritatea specialiştilor ca fiind originară din Indonezia. Autoarea lucrărilor a exploatat  cu profesionalism efectele plastice unice specifice acestui tip de artă, adaptându-le  mesajului ideatic dorit.

Cele trei colecții poartă amprenta rafinamentului şi feminităţii, fiind adresate unei nișe înguste de piață, alcătuită din femei care apreciază materialele textile de calitate, menite să le  completeze personalitatea puternică.

Fiind înzestrată cu o sete deosebită de cunoaştere, Andreea Zahn a completat experienţa dobândită în atelierul de Imprimerie cu cea din atelierul de Tapiserie/Contexturi, realizând pe parcursul studiilor masterale, un panou decorativ ţesut  la războiul orizontal şi un altul,  ţesut  la gherghef.

Din activitatea artistică extrauniversitară a Andreei Zahn menţionez  expoziția personală de fotografie „PIERRES FONDATRICES”, Apt, Franța, 2016, din cadrul proiectului intercultural „PIERRES ET COULEURS” susţinut de Asociaţia Chapelle SaintFerréol (Franţa) şi Geoparcul Dinozaurilor din Ṭara Haţegului (membru al Reţelei Europene a Geoparcurilor şi al Reţelei Globale (sub egida UNESCO).

 

Daniela Frumuşeanu,

conferenţiar univ. dr.,

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti