Axis
29.10.2013 - 09.11.2013

Corpul meu este pentru mine Geografia Personală. Niciodată suficient explorat, el se transformă mereu. Astfel, investigația personală a corporalității devine o germinație permanentă de idei, este originea obsesiei redării fragmentului ca reprezentare a întregului. Prin acest demers vreau să-l implic pe privitor în zona imaginativului, să-l determin să relaționeze cu un spațiu pictural propriu.

Neputând fi redus la o suprafață aparentă, corpul uman este strâns legat de procese sociale și psihologice trecute prin filtrul personal. El reprezintă pluralitatea raporturilor pe care le am cu universul fizic.  În pictura mea, prin prezența sa imediată, corpul devine axis și reper figurativ. Astfel reuşesc o revenire la primatul stării asupra imaginii, prin difuziunea spațiului intim către exterior. Alcătuiesc un angrenaj între tușa învăluită și conceptul de materializare a corpului.

Motive aproape iconice, Fragmentul și Corpul sunt, luate împreună, punctul de pornire în jurul căruia privitorul își poate construi un univers.