Confessions / Alina-Ondine Slimovschi
18.09.2018 - 13.10.2018

Alina-Ondine Slimovschi

Preocupările mele actuale vizează chipul feminin, nu ca portret, ci ca vehicul arhetipal pentru diverse emoții umane transfiguratoare. Consider complexitatea imagistică, metafora, simbolul, ambiguitatea ori directețea mesajului drept instrumente de lucru pentru a evoca emoții și experiențe umane precum singurătatea și însingurarea, pierderea și regăsirea, iubirea și senzualitatea, nevoia de intimitate solitară, introspecție și reverie. În esență, propuneri spre propria-ne regăsire. Frânturi de simțire care doar împreună realizează întregul. O întregire a ființei noastre interioare. O regăsire, o acceptare, un strigăt, o izbăvire prin recunoașterea faptului că doar așa putem fi noi înșine, dincolo de masca de fiecare zi. Respectiv încifrări în simboluri și dezlegări prin înțelegerea profundă a trăirilor, rămânând convingerea că dincolo de toate va dăinui eternă și inepuizabilă, ea, ființa. Titluri precum Night Wanderer (Ratacitor in noapte), Survivor (Supravietuitorul), Sky (Cer), Tenderness (Tandrețe), Light Seeker (Cautatorul de lumină), Hope (Speranța), The Lover s Dream (Visul iubitei) structurează conceptul acestei expozitii, intitulate Confessions (Confesiuni).

…………………………………….

My latest interest resides in the feminine figure, not as a portrait but as an archetypal vehicle for different transfiguring human emotion. I consider the imagery complexity, the metaphor, the symbol, the ambiguity or the directness of the message as working tools to evoke human emotions and experiences such as loneliness and self-indulgence, loss and retrieval, love and sensuality, the need for solitary privacy, introspection and reverie. Essentially, proposals to our own retrieval. Feeling frills that only together make the whole. An enlightenment of our inner being. A retrieval, an acceptance, a cry, a salvation by recognizing that we can only be ourselves beyond the everyday mask. Respectively, incarnations in symbols and delusions through the profound understanding of the experiences, remaining convinced that beyond all it will remain eternal and inexhaustible, it, the being. Titles such as Night Wanderer, Survivor, Sky, Tenderness, Light Seeker, Hope, The Lover’s Dream structure the concept of this exhibition, entitled Confessions.