07. Floating girl acvaforte ac rece pe cupru 50x34 cm 2017
Circus Garden / Adrian Sandu
28.02.2018 - 27.03.2018
Download catalog

Prin definiţie, gravura (engraving – eng., gravure – fr., Stich – ger.) reprezintă arta şi tehnica de a inciza (a grava) cu un instrument ascuţit figuri şi ornamente pe suprafaţa unui material plan. Această operaţiune poate fi executată direct (ac sec), sau chimic (acvaforte). Prin încerneluirea plăcii (manual sau cu ajutorul unui instrument) astfel obţinute şi ulterior prin imprimarea acesteia pe o suprafaţă-suport (hârtie, material textil, piele) cu ajutorul presei specifice tehnicii aplicate, va rezulta în final stampa, imaginea iniţială inversată lateral (în oglindă). Gravura de factură tradiţională operează de regulă în cele trei tipuri de tipar: înalt, adânc şi plan, fiecăruia dintre acestea corespunzându-i unul sau mai multe procedee. Pentru tiparul înalt caracteristice sunt tehnicile xilogravurii şi a linogravurii, pentru tiparul adânc (calcografic) se disting următoarele tehnici: acul sec, gravura cu dăltiţa, acvaforte, acvatinta şi mezzotinta, iar în ceea ce priveşte tiparul plan, reprezentativă rămâne tehnica litografiei.

Adrian Sandu